Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Bamble
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,1 %
2434 røyster
18,6 %
1285 røyster
14,0 %
970 røyster
13,4 %
930 røyster
4,8 %
331 røyster
4,4 %
306 røyster
2,8 %
195 røyster
2,7 %
185 røyster
2,1 %
148 røyster
2,1 %
142 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Bamble kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bamble kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

I Bamble kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne i Bamble.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Bamble.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bamble kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Bamble.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Handel bør kon­sen­tre­res til Lange­sund og Stat­helle, si nei til nye vare­sentre langs E-18.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Bamble for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I Bamble kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Bamble.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bamble kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bamble bør slås sammen med Pors­grunn og Skien kommuner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Bamble for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bamble må bli en del av bypakke Grenland med bom­pen­ger for å få bedre veier og buss­til­bud.

Visste du at ...

Det er  11 349 røysteføre i Bamble.
62 %har røysta
Av alle 6 976 røyster i Bamble var 1 623 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 6 976 røyster i Bamble var
50blanke røyster
I Bamble stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Bamble
Fylkestingsval