Valresultat 2019

Rogaland

Karmøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,7 %
4666 røyster
19,3 %
3806 røyster
13,2 %
2594 røyster
12,4 %
2442 røyster
10,7 %
2107 røyster
7,9 %
1553 røyster
4,3 %
855 røyster
3,4 %
673 røyster
2,0 %
401 røyster
1,4 %
274 røyster
1,2 %
229 røyster
0,4 %
82 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Karmøy kommune. Karmøylista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Omkøy­rings­ve­gen rundt Åkra bør byggjast.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Den nye sjuke­hei­men som skal byggast i Sku­de­nes­havn, må drivast av private.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Karmøy må verna den jord­bruks­jorda som er att i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Karmøy bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Karmøylista er heilt einig i at:

Omkøy­rings­ve­gen rundt Åkra bør byggjast.

Karmøylista er heilt ueinig i at:

Den nye sjuke­hei­men som skal byggast i Sku­de­nes­havn, må drivast av private.

Karmøylista er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Karmøy bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Visste du at ...

Det er  32 522 røysteføre i Karmøy.
61 %har røysta
Av alle 19 863 røyster i Karmøy var 7 834 røyster, altså
39 %førehandsrøyster
Av alle 19 863 røyster i Karmøy var
181blanke røyster
I Karmøy stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Karmøy
Fylkestingsval