Valresultat 2019

Vestland

Etne
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,5 %
846 røyster
23,5 %
517 røyster
13,7 %
301 røyster
10,0 %
220 røyster
7,6 %
167 røyster
5,0 %
110 røyster
1,7 %
38 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Etne kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ung­doms­skule­trin­net i Skånevik skal ikkje bli lagt ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Etne bør vere positiv til vind­møl­ler i kommunen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Etne bør fort­setje å tilby privat barne­hage.

Visste du at ...

Det er  3 148 røysteføre i Etne.
70 %har røysta
Av alle 2 208 røyster i Etne var 627 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 2 208 røyster i Etne var
9blanke røyster
I Etne stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Etne
Fylkestingsval