Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Ulstein
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,6 %
1027 røyster
20,2 %
842 røyster
18,3 %
765 røyster
13,6 %
567 røyster
10,3 %
431 røyster
6,9 %
287 røyster
4,2 %
174 røyster
1,9 %
79 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Framstegspartiet har fått flest røyster i Ulstein kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Ulstein kommune kan ikkje ta seg råd til å bygge ei ny kyrkje no.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Ulstein må vurdere å kutte talet på skular. Dette kan frigjere pengar til andre gode formål.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Det er ikkje aktuelt for Ulstein å vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing med nabo­kom­mu­nar.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Ulstein kommune bør ikkje legge til rette for meir reise­livs­ut­vik­ling på Flø av omsyn til miljøet.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

For å kunne bli eit sentrum på ytre Sunnmøre, bør Ulstein­vik sentrum få meir pengar til utvik­ling.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Ein turveg opp til Hasund­hor­net vil auke sli­ta­sjen og inn­gri­pe­nen i land­ska­pet.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ulstein må vurdere å kutte talet på skular. Dette kan frigjere pengar til andre gode formål.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er ikkje aktuelt for Ulstein å vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing med nabo­kom­mu­nar.

Visste du at ...

Det er  6 553 røysteføre i Ulstein.
64 %har røysta
Av alle 4 202 røyster i Ulstein var 1 205 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 4 202 røyster i Ulstein var
30blanke røyster
I Ulstein stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ulstein
Fylkestingsval