Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Sykkylven
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,8 %
1111 røyster
22,1 %
852 røyster
17,4 %
673 røyster
15,3 %
591 røyster
5,6 %
217 røyster
5,3 %
203 røyster
4,5 %
174 røyster
1,0 %
37 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Sykkylven kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sykk­ylven bør ha folke­røys­ting før ei even­tu­ell saman­slå­ing av Stranda og Sykk­ylven.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sykk­ylven bør behalde eige­doms­skat­ten på dagens nivå for å finan­siere plan­lagde inves­te­rin­gar.

Visste du at ...

Det er  5 980 røysteføre i Sykkylven.
65 %har røysta
Av alle 3 885 røyster i Sykkylven var 1 188 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 3 885 røyster i Sykkylven var
27blanke røyster
I Sykkylven stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sykkylven
Fylkestingsval