Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Notodden
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,3 %
2132 røyster
16,8 %
1074 røyster
15,8 %
1011 røyster
8,5 %
547 røyster
7,3 %
471 røyster
6,3 %
401 røyster
4,7 %
301 røyster
2,9 %
185 røyster
2,4 %
157 røyster
2,0 %
131 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 41 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Raudt var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Notodden kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Notodden bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vind­mølle­park ved Høg­li­fjell/​Varde­fjell kan være en god ide.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ingen skoler skal legges ned.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Notodden må få en utendørs skate­park i sentrum.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Notodden kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vind­mølle­park ved Høg­li­fjell/​Varde­fjell kan være en god ide.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ingen skoler skal legges ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen må sørge for utdeling av bibler på skolene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skogen rundt Tinne­myra må vernes og hogst forbys.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Notodden må få en utendørs skate­park i sentrum.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Notodden må slutte å trekke barne­tryg­den fra sosial­stø­na­den til fattige barne­fa­mi­lier.

Visste du at ...

Det er  10 506 røysteføre i Notodden.
62 %har røysta
Av alle 6 464 røyster i Notodden var 1 914 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 6 464 røyster i Notodden var
54blanke røyster
I Notodden stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Notodden
Fylkestingsval