Valresultat 2019

Trøndelag

Steinkjer
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Steinkjer og Verran blir slegne saman og blir til Steinkjer 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

44,9 %
5436 røyster
26,1 %
3157 røyster
7,2 %
877 røyster
6,9 %
836 røyster
4,1 %
491 røyster
4,0 %
486 røyster
2,8 %
342 røyster
2,1 %
254 røyster
1,4 %
165 røyster
0,6 %
70 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 47 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Raudt var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Steinkjer kommune. Raudt har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Stein­kjer.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Stein­kjer må få flere flykt­nin­ger i arbeid.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stein­kjer bør avvikles.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Stein­kjer bør styrke tilbudet til rus­av­hen­gige.

Raudt er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Stein­kjer.

Raudt er heilt einig i at:

Stein­kjer må få flere flykt­nin­ger i arbeid.

Raudt er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stein­kjer bør avvikles.

Raudt er heilt einig i at:

Stein­kjer bør styrke tilbudet til rus­av­hen­gige.

Visste du at ...

Det er  19 341 røysteføre i Steinkjer.
63 %har røysta
Av alle 12 202 røyster i Steinkjer var 4 355 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 12 202 røyster i Steinkjer var
88blanke røyster
I Steinkjer stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Steinkjer
Fylkestingsval