Valresultat 2019

Vestland

Høyanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,1 %
912 røyster
30,8 %
682 røyster
12,5 %
278 røyster
9,9 %
219 røyster
5,7 %
126 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val9 av 21 plassar
Førre val11 av 21 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Høyanger kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Høyanger bør melde seg ut av Sogn region­råd, og heller vende seg mot Sunn­fjord.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Høyanger bør fjernast.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Høyanger bør slå seg saman med Sunn­fjord kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Høyanger bør seie ja til vind­møl­ler i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Høyanger bør seie nei til alle nye sjø­opp­dretts­an­legg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Høyanger bør fjernast.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Høyanger bør slå seg saman med Sunn­fjord kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Høyanger bør seie nei til alle nye sjø­opp­dretts­an­legg.

Visste du at ...

Det er  3 390 røysteføre i Høyanger.
67 %har røysta
Av alle 2 234 røyster i Høyanger var 551 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 2 234 røyster i Høyanger var
17blanke røyster
I Høyanger stilte
5lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Høyanger
Fylkestingsval