Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Kragerø
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,5 %
1348 røyster
19,8 %
1087 røyster
14,9 %
818 røyster
12,5 %
686 røyster
10,7 %
586 røyster
7,4 %
406 røyster
5,0 %
275 røyster
2,7 %
148 røyster
2,6 %
142 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kragerø kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

I vår kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kragerø kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kragerø bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Kragerø for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det skal ikke gis til­la­telse til lakse­opp­drett noe sted i sjøen i Kragerø.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kragerø kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kragerø bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Handelen bør kon­sen­tre­res til Kragerø sentrum, si nei til vare­sentre langs E-18.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Visste du at ...

Det er  8 526 røysteføre i Kragerø.
65 %har røysta
Av alle 5 537 røyster i Kragerø var 1 878 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 5 537 røyster i Kragerø var
41blanke røyster
I Kragerø stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Kragerø
Fylkestingsval