Valresultat 2019

Nordland

Bodø
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,3 %
6922 røyster
25,7 %
6513 røyster
11,3 %
2868 røyster
9,9 %
2517 røyster
8,0 %
2014 røyster
6,0 %
1512 røyster
5,0 %
1258 røyster
4,3 %
1083 røyster
2,0 %
497 røyster
0,3 %
79 røyster
0,2 %
46 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Bodø kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bodø kommune må innføregratisskolemat.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bodø kommune må tilby flere hel­tids­stil­lin­ger og redusere ufri­vil­lig del­tids­ar­beid.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bodø kommune må legge til rette for bruk av private aktører i helse- og omsorgs­tje­nes­ten.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bodø kommune må rea­li­sere planene om etab­le­ring av Bodø Kul­tur­park i Bodø­sjøen-området.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bodø kommune må si nei til å bruke opp mot 90 mill. kr. på vei til det nye hotellet på Røn­vik­fjel­let.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bodø kommune må innføregratisskolemat.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bodø må slå seg sammen med de andre kom­mu­nene i Salten-regionen til en ny stor­kom­mune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bodø kommune må tilby flere hel­tids­stil­lin­ger og redusere ufri­vil­lig del­tids­ar­beid.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bodø kommune må sørge for at sentrum i Bodø blir bilfritt, og at all bil­par­ke­ring må bort fra sen­trums­ga­tene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bodø kommune må rea­li­sere planene om etab­le­ring av Bodø Kul­tur­park i Bodø­sjøen-området.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bodø kommune må si nei til å bruke opp mot 90 mill. kr. på vei til det nye hotellet på Røn­vik­fjel­let.

Visste du at ...

Det er  40 921 røysteføre i Bodø.
63 %har røysta
Av alle 25 525 røyster i Bodø var 8 385 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 25 525 røyster i Bodø var
216blanke røyster
I Bodø stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Bodø
Fylkestingsval