Valresultat 2019

Viken

Halden
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,9 %
4141 røyster
17,5 %
2603 røyster
13,7 %
2037 røyster
8,1 %
1206 røyster
7,1 %
1058 røyster
7,0 %
1044 røyster
7,0 %
1034 røyster
5,0 %
744 røyster
3,2 %
478 røyster
2,6 %
393 røyster
0,7 %
106 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Halden kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten er for høy i Halden.

Høgre er heilt einig i at:

Halden bør satse mer på elbiler og elsykler som også pri­vat­per­soner kan leie.

Høgre er heilt einig i at:

Kommunen bør bygge et nytt 50 meters svømme­bas­seng ved St. Joseph.

Høgre er heilt ueinig i at:

Skjen­ke­ti­den på ute­ste­der i Halden bør redu­se­res med en time.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bygges vind­kraft­verk i Halden.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten er for høy i Halden.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Halden bør satse mer på elbiler og elsykler som også pri­vat­per­soner kan leie.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­nad.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skjen­ke­ti­den på ute­ste­der i Halden bør redu­se­res med en time.

Visste du at ...

Det er  25 289 røysteføre i Halden.
60 %har røysta
Av alle 15 069 røyster i Halden var 3 120 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 15 069 røyster i Halden var
225blanke røyster
I Halden stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Halden
Fylkestingsval