Valresultat 2019

Innlandet

Folldal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,8 %
404 røyster
38,8 %
385 røyster
11,2 %
111 røyster
9,2 %
91 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Folldal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Folldal bør i løpet av de neste fire årene slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Follvang bør reha­bi­li­te­res og fortsatt brukes til fler­bruks­hus.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elever i grunn­sko­len bør få et gratis skole­mål­tid.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Utlys­ning av hel­tids­stil­lin­ger skal være hoved­re­ge­len i Folldal kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det skal være gratis inngang i svømme­hal­len for barn.

Visste du at ...

Det er  1 295 røysteføre i Folldal.
78 %har røysta
Av alle 1 000 røyster i Folldal var 278 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 000 røyster i Folldal var
9blanke røyster
I Folldal stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Folldal
Fylkestingsval