Valresultat 2019

Nordland

Vågan
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,4 %
1263 røyster
23,0 %
990 røyster
15,3 %
657 røyster
9,9 %
427 røyster
8,3 %
356 røyster
5,2 %
224 røyster
5,0 %
215 røyster
3,8 %
165 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Vågan kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Vågan må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Høgre er heilt einig i at:

Lofoten må få ny stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Høgre er heilt einig i at:

Vågan kommune må få nytt sen­tral­ba­de­an­legg.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er ikke aktuelt for Vågan å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vågan må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vågan kommune må få nytt sen­tral­ba­de­an­legg.

Visste du at ...

Det er  7 486 røysteføre i Vågan.
58 %har røysta
Av alle 4 321 røyster i Vågan var 1 452 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 4 321 røyster i Vågan var
24blanke røyster
I Vågan stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Vågan
Fylkestingsval