Valresultat 2019

Vestland

Årdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

53,4 %
1540 røyster
35,6 %
1028 røyster
6,0 %
174 røyster
5,0 %
144 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Årdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Helse­te­nes­tene i Årdal bør samlast på éin stad.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Årdal bør slå seg saman med Lærdal og Aurland kommunar.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Årdal kommune bør stille stren­gareutslepps­krav til indu­strien.

Visste du at ...

Det er  4 280 røysteføre i Årdal.
68 %har røysta
Av alle 2 896 røyster i Årdal var 802 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 2 896 røyster i Årdal var
10blanke røyster
I Årdal stilte
4lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Årdal
Fylkestingsval