Valresultat 2019

Nordland

Fauske
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,0 %
932 røyster
18,1 %
888 røyster
16,8 %
823 røyster
12,8 %
629 røyster
11,5 %
565 røyster
7,9 %
388 røyster
6,8 %
335 røyster
3,7 %
179 røyster
1,9 %
95 røyster
1,4 %
69 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Felleslista.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Fauske kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

For å styrke kom­mune­øko­no­mien må Fauske øke eien­doms­skat­ten.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fauske må enga­sjere seg sterkere i arbeidet med å forlenge Nord-Norge-banen til Kirkenes.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fauske kommune må bidra til at det settes i gang ny gruve­drift i Sulit­jelma.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Fauske må gjen­nom­føre byg­gin­gen av nytt kul­tur­hus uav­hen­gig av hotell­pla­nene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fauske kommune må bygge om Sagatun helse- og sosial­sen­ter til omsorgs­bo­li­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fauske må enga­sjere seg sterkere i arbeidet med å forlenge Nord-Norge-banen til Kirkenes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fauske kommune må bidra til at det settes i gang ny gruve­drift i Sulit­jelma.

Visste du at ...

Det er  7 869 røysteføre i Fauske.
63 %har røysta
Av alle 4 963 røyster i Fauske var 1 483 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 4 963 røyster i Fauske var
60blanke røyster
I Fauske stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Fauske
Fylkestingsval