Valresultat 2019

Nordland

Vega
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

58,0 %
422 røyster
29,0 %
211 røyster
9,1 %
66 røyster
3,9 %
28 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val9 av 15 plassar
Førre val8 av 15 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Vega kommune. Raudt har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vega må kreve at staten studerer kon­se­kven­sene av oppdrett i ver­dens­arv­om­rå­det.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vega kommune må innføreturist­skatt.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vega må øke eien­doms­skat­ten i kommende fire­års­pe­riode for å sikre kommunen større inn­tek­ter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vega må slå seg sammen med Brønnøy, Vevel­stad, Sømna og Bindal.

Raudt er heilt einig i at:

Vega må kreve at staten studerer kon­se­kven­sene av oppdrett i ver­dens­arv­om­rå­det.

Raudt er heilt ueinig i at:

Vega må slå seg sammen med Brønnøy, Vevel­stad, Sømna og Bindal.

Visste du at ...

Det er  991 røysteføre i Vega.
75 %har røysta
Av alle 734 røyster i Vega var 224 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 734 røyster i Vega var
7blanke røyster
I Vega stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vega
Fylkestingsval