Valresultat 2019

Trøndelag

Hitra
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Hitra og Snillfjord blir slegne saman og blir til Hitra 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen. Fordi valgkretsane er endra, kan vi ikkje vise endringa frå førre val.

Partioppslutning

34,7 %
787 røyster
14,2 %
323 røyster
11,9 %
269 røyster
10,9 %
247 røyster
8,9 %
202 røyster
7,7 %
175 røyster
4,2 %
95 røyster
3,1 %
71 røyster
2,3 %
52 røyster
2,0 %
46 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Pensjonistpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster i Hitra kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Stor­tin­get bør slå sammen Hitra og Frøya.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Hitra må sikre seg større deler av inn­tek­tene fra opp­dretts­næ­ringa enn i dag.

Visste du at ...

Det er  4 014 røysteføre i Hitra.
57 %har røysta
Av alle 2 280 røyster i Hitra var 753 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 2 280 røyster i Hitra var
13blanke røyster
I Hitra stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Hitra
Fylkestingsval