Valresultat 2019

Nordland

Alstahaug
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,1 %
1702 røyster
17,9 %
676 røyster
11,7 %
443 røyster
6,7 %
252 røyster
6,7 %
252 røyster
4,9 %
184 røyster
4,2 %
158 røyster
2,8 %
107 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Alstahaug kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for at Alsta­haug skal kunne gi inn­byg­gerne et godt tje­neste­til­bud.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Alsta­haug må bygge en skole­struk­tur for framtida.

Visste du at ...

Det er  5 924 røysteføre i Alstahaug.
64 %har røysta
Av alle 3 784 røyster i Alstahaug var 1 832 røyster, altså
48 %førehandsrøyster
Av alle 3 784 røyster i Alstahaug var
10blanke røyster
I Alstahaug stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Alstahaug
Fylkestingsval