Valresultat 2019

Nordland

Sørfold
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,2 %
449 røyster
32,6 %
347 røyster
11,9 %
127 røyster
8,1 %
86 røyster
5,3 %
56 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Sørfold kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

For å styrke kom­mune­øko­no­mien må det innføreseien­doms­skattprivateboliger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eldre­om­sor­gen i Sørfold må sam­lo­ka­li­se­res til kom­mune­sen­te­ret Straumen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sørfold må slå seg sammen med Steigen, Hamarøy, Fauske, Saltdal og Bodø.

Visste du at ...

Det er  1 546 røysteføre i Sørfold.
70 %har røysta
Av alle 1 076 røyster i Sørfold var 353 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 1 076 røyster i Sørfold var
11blanke røyster
I Sørfold stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sørfold
Fylkestingsval