Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Skien
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,9 %
8023 røyster
17,9 %
4506 røyster
10,3 %
2599 røyster
9,8 %
2468 røyster
5,8 %
1455 røyster
5,6 %
1402 røyster
5,4 %
1352 røyster
4,7 %
1186 røyster
2,9 %
742 røyster
2,2 %
557 røyster
2,1 %
532 røyster
1,3 %
316 røyster
0,2 %
44 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 55 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Partiet Dei Kristne var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Skien kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Skien kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Norsjø.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Års­hus­brua bør ikke bygges.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skien bør slås sammen med Pors­grunn, Bamble og Siljan.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bom­pen­ger er nød­ven­dig for å reduserebil­bru­ken og skaffe penger til nye sam­ferd­sels­til­tak.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skien kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Skien.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Norsjø.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Års­hus­brua bør ikke bygges.

Visste du at ...

Det er  43 803 røysteføre i Skien.
58 %har røysta
Av alle 25 413 røyster i Skien var 6 560 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 25 413 røyster i Skien var
231blanke røyster
I Skien stilte
13lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Skien
Fylkestingsval