Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Larvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,2 %
5029 røyster
19,7 %
4470 røyster
14,3 %
3245 røyster
11,1 %
2511 røyster
10,4 %
2361 røyster
5,5 %
1244 røyster
4,4 %
1002 røyster
4,3 %
981 røyster
3,8 %
857 røyster
3,3 %
740 røyster
0,7 %
159 røyster
0,2 %
34 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 41 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Larvik kommune. BedreLarvik har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Larvik kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Larvik kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør legges til rette for flere pri­vat­sko­ler i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Larvik bør bygge flere bredde­an­legg for idrett og sørge for drift og ved­li­ke­hold av disse.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

BedreLarvik er heilt ueinig i at:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

BedreLarvik er heilt ueinig i at:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Larvik kommune bør si nei til vind­mølle­park på Vind­fjell og Malerød ved Farris.

BedreLarvik er heilt einig i at:

Dagens skole­struk­tur i Larvik bør beholdes.

Visste du at ...

Det er  37 957 røysteføre i Larvik.
61 %har røysta
Av alle 22 841 røyster i Larvik var 5 200 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 22 841 røyster i Larvik var
208blanke røyster
I Larvik stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Larvik
Fylkestingsval