Valresultat 2019

Innlandet

Gjøvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,4 %
4756 røyster
22,5 %
3202 røyster
19,0 %
2709 røyster
6,1 %
871 røyster
5,2 %
738 røyster
3,9 %
553 røyster
3,8 %
539 røyster
2,8 %
404 røyster
2,4 %
346 røyster
0,7 %
102 røyster
0,3 %
38 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 41 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Raudt var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Gjøvik kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Gjøvik bør starte en ny prosess med sikte på sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Gjøvik bør i større grad slippe til private aktører innen helse og omsorg.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør kunne ta i mot flere flykt­nin­ger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør starte plan­leg­ging av et nytt kul­tur­hus.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Gjøvik bør sette i verk flere kom­mu­nalt finan­sierte klima­til­tak.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjøvik bør starte en ny prosess med sikte på sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjøvik bør i større grad slippe til private aktører innen helse og omsorg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør starte plan­leg­ging av et nytt kul­tur­hus.

Visste du at ...

Det er  24 504 røysteføre i Gjøvik.
59 %har røysta
Av alle 14 397 røyster i Gjøvik var 3 687 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 14 397 røyster i Gjøvik var
139blanke røyster
I Gjøvik stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Gjøvik
Fylkestingsval