Valresultat 2019

Agder

Grimstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,1 %
2268 røyster
21,0 %
2250 røyster
15,8 %
1696 røyster
10,1 %
1084 røyster
9,9 %
1062 røyster
8,5 %
909 røyster
5,1 %
543 røyster
4,8 %
518 røyster
2,2 %
237 røyster
1,3 %
141 røyster
0,2 %
25 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Grimstad kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Helse­kjøpsaken i Grimstad kommune bør granskes av en ekstern, uav­hen­gig instans.

Høgre er heilt ueinig i at:

Ny svømme­hall i Grimstad bør legges på Gun­ders­hol­men.

Høgre er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Grimstad må redu­se­res i løpet av neste fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Helse­kjøpsaken i Grimstad kommune bør granskes av en ekstern, uav­hen­gig instans.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Grimstad kommune bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ny svømme­hall i Grimstad bør legges på Gun­ders­hol­men.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i indre deler av Grimstad kommune.

Visste du at ...

Det er  17 944 røysteføre i Grimstad.
60 %har røysta
Av alle 10 821 røyster i Grimstad var 3 883 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 10 821 røyster i Grimstad var
88blanke røyster
I Grimstad stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Grimstad
Fylkestingsval