Valresultat 2019

Innlandet

Stange
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,9 %
4146 røyster
23,8 %
2672 røyster
7,1 %
799 røyster
5,9 %
662 røyster
5,5 %
615 røyster
5,2 %
581 røyster
3,7 %
410 røyster
3,2 %
359 røyster
2,6 %
296 røyster
2,2 %
249 røyster
1,6 %
185 røyster
1,2 %
140 røyster
1,1 %
118 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Stange kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Stange bør søke om kom­mune­sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er riktig av Stange å satse mye på Tingvold kul­tur­hus.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stange skal bestå som i dag de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Stange må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Stange bør søke om kom­mune­sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er riktig av Stange å satse mye på Tingvold kul­tur­hus.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er greit å bygge ned matjord for å skaffe nærings­areal eller bolig­tom­ter i Stange.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stange skal bestå som i dag de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Stange bør få et kom­mu­nalt depot for lands­bruks­plast.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Stange må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

Visste du at ...

Det er  16 710 røysteføre i Stange.
68 %har røysta
Av alle 11 324 røyster i Stange var 2 756 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 11 324 røyster i Stange var
92blanke røyster
I Stange stilte
13lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Stange
Fylkestingsval