Valresultat 2019

Agder

Kristiansand
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Kristiansand, Songdalen og Søgne blir slegne saman og blir til Kristiansand 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

18,3 %
10250 røyster
17,7 %
9926 røyster
13,4 %
7511 røyster
11,5 %
6431 røyster
7,5 %
4216 røyster
6,1 %
3431 røyster
5,5 %
3093 røyster
5,5 %
3071 røyster
4,6 %
2575 røyster
3,3 %
1857 røyster
2,9 %
1610 røyster
1,7 %
978 røyster
1,1 %
626 røyster
0,4 %
247 røyster
0,3 %
177 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 71 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kristiansand kommune. Demokratane har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Den kom­mu­nale kon­tant­støt­ten for to-åringer må avvikles.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Enkelte små skoler i Kris­tian­sand kommune kan legges ned.

Demokratane er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Demokratane er heilt ueinig i at:

Utbyg­ging av tra­fikk­nute­punk­tet Gart­ner­løkka i Kris­tian­sand må gjen­nom­fø­res så fort som mulig.

Demokratane er heilt einig i at:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Demokratane er heilt einig i at:

Flytting av con­tai­ner­havna fra sentrum til Kongs­gård/​Vige-området bør ikke gjen­nom­fø­res.

Demokratane er heilt einig i at:

Den kom­mu­nale kon­tant­støt­ten for to-åringer må avvikles.

Demokratane er heilt einig i at:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Demokratane er heilt ueinig i at:

Nye boliger må bare bygges i områder der det allerede er annen bebyg­gelse.

Demokratane er heilt ueinig i at:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Demokratane er heilt ueinig i at:

Enkelte små skoler i Kris­tian­sand kommune kan legges ned.

Visste du at ...

Det er  86 269 røysteføre i Kristiansand.
66 %har røysta
Av alle 56 381 røyster i Kristiansand var 18 630 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 56 381 røyster i Kristiansand var
382blanke røyster
I Kristiansand stilte
15lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Kristiansand
Fylkestingsval