Valresultat 2019

Rogaland

Sandnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Forsand og Sandnes blir slegne saman og blir til Sandnes 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

25,1 %
9233 røyster
18,0 %
6634 røyster
16,3 %
6010 røyster
9,1 %
3368 røyster
7,4 %
2728 røyster
6,9 %
2553 røyster
5,2 %
1900 røyster
4,5 %
1649 røyster
2,5 %
911 røyster
2,3 %
841 røyster
1,2 %
447 røyster
1,2 %
440 røyster
0,4 %
131 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 49 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sandnes kommune. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sandnes bør sette ut drift av sjuke­hei­mar til private aktørar.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sandnes må legga til rette for fleire bustad­om­råde ute i bydelane.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sandnes kommune må gå imot bygging av ein tunnel mellom Espedal og Frafjord.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Om det blir mogleg, må Sandnes ut av bymiljø­pakkeNord-Jæren om ikkje rush­tids­av­gifta blir fjerna heilt.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Sandnes bør sette ut drift av sjuke­hei­mar til private aktørar.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Sandnes må legga til rette for fleire bustad­om­råde ute i bydelane.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Sandnes kommune må gå imot bygging av ein tunnel mellom Espedal og Frafjord.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Sandnes bør innføreeige­doms­skatt for næring og kraft.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Om det blir mogleg, må Sandnes ut av bymiljø­pakkeNord-Jæren om ikkje rush­tids­av­gifta blir fjerna heilt.

Visste du at ...

Det er  59 129 røysteføre i Sandnes.
63 %har røysta
Av alle 37 150 røyster i Sandnes var 8 737 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 37 150 røyster i Sandnes var
305blanke røyster
I Sandnes stilte
13lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sandnes
Fylkestingsval