Valresultat 2019

Viken

Indre Østfold
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad blir slegne saman og blir til Indre Østfold 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

31,0 %
6206 røyster
25,6 %
5130 røyster
19,9 %
3981 røyster
7,8 %
1570 røyster
3,7 %
746 røyster
3,6 %
716 røyster
3,4 %
682 røyster
2,4 %
473 røyster
2,0 %
395 røyster
0,6 %
113 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Indre Østfold kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bygges vind­kraft­verk i Indre Østfold.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Grende­sko­lene må bestå.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Indre Østfold kommune bør fjerne eien­doms­skatt for pri­vat­hus.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Indre Østfold kommune bør la staten finan­siere omsorgen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det skal ikke byggesdyrka mark.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør opp­ret­tes lokal­sam­funns­ut­valg i Indre Østfold kommune.

Visste du at ...

Det er  35 410 røysteføre i Indre Østfold.
58 %har røysta
Av alle 20 307 røyster i Indre Østfold var 6 144 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 20 307 røyster i Indre Østfold var
295blanke røyster
I Indre Østfold stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Indre Østfold
Fylkestingsval