Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Ålesund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog blir slegne saman og blir til Ålesund 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

20,4 %
6254 røyster
19,5 %
5975 røyster
17,4 %
5341 røyster
12,8 %
3938 røyster
8,2 %
2500 røyster
5,9 %
1808 røyster
4,7 %
1439 røyster
3,2 %
970 røyster
2,3 %
690 røyster
2,1 %
630 røyster
1,8 %
552 røyster
1,6 %
485 røyster
0,2 %
76 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 77 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Ålesund kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ålesund treng ei stor bypakke for å kunne løyse sam­ferd­sels­ut­ford­rin­gane i og rundt byen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ålesund kommune bør opne for kom­mer­si­elle aktørar innanfor eldre­om­sor­gen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ålesund kommune bør vere ein pådrivar for saman­slå­ing med Giske og Sula.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ålesund kommune bør redusere talet på kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tar før kom­mune­va­let i 2023.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ålesund kommune bør vere ein pådrivar for saman­slå­ing med Giske og Sula.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Visste du at ...

Det er  51 170 røysteføre i Ålesund.
61 %har røysta
Av alle 30 868 røyster i Ålesund var 11 166 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 30 868 røyster i Ålesund var
210blanke røyster
I Ålesund stilte
13lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ålesund
Fylkestingsval