Valresultat 2019

Trøndelag

Indre Fosen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,2 %
1389 røyster
17,0 %
904 røyster
15,3 %
815 røyster
12,9 %
685 røyster
12,2 %
648 røyster
5,2 %
276 røyster
4,2 %
221 røyster
2,9 %
155 røyster
2,8 %
150 røyster
1,3 %
67 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 37 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Pensjonistpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Indre Fosen kommune. Kommunelista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Indre Fosen skal innen få år ha fib­er­til­bud i hele kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Indre Fosen bør samle kom­mu­nens admi­ni­stra­tive tje­nes­ter i kom­mu­nens sentrum i Rissa.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Indre Fosen bør gå inn for en stor­kom­mune på Fosen.

Kommunelista er heilt einig i at:

Indre Fosen skal satse på flere hel­tids­stil­lin­ger innen helse i kommunen.

Kommunelista er heilt einig i at:

De videre­gå­ende skolene i Rissa og Leksvik bør prio­ri­te­res framfor ny videre­gå­ende i Vanvikan.

Kommunelista er heilt einig i at:

Indre Fosen bør samle kom­mu­nens admi­ni­stra­tive tje­nes­ter i kom­mu­nens sentrum i Rissa.

Visste du at ...

Det er  7 949 røysteføre i Indre Fosen.
67 %har røysta
Av alle 5 332 røyster i Indre Fosen var 1 931 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 5 332 røyster i Indre Fosen var
22blanke røyster
I Indre Fosen stilte
10lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Indre Fosen
Fylkestingsval