Valresultat 2019

Trøndelag

Orkland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord blir slegne saman og blir til Orkland 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen. Fordi valgkretsane er endra, kan vi ikkje vise endringa frå førre val.

Partioppslutning

33,1 %
2981 røyster
31,3 %
2817 røyster
8,5 %
761 røyster
5,7 %
517 røyster
4,9 %
443 røyster
4,1 %
373 røyster
3,5 %
317 røyster
2,6 %
233 røyster
2,6 %
232 røyster
1,7 %
157 røyster
1,5 %
137 røyster
0,4 %
33 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 51 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Pensjonistpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster i Orkland kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Orkland bør si nei til inn­fø­ring av eien­doms­skatt på hytter, boliger og nærings­ei­en­dom.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Orkland bør sterkere bekjempe for­urens­nin­gen fra gruvene på Løkken som truer laksen i Orkla.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Orkland bør ha eien­doms­skatt på kraft­verk og nærings­ei­en­dom­mer.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Arbeidet med fire­felts motorvei mellom Klett og Orkanger bør stanses, og buss­til­bu­det styrkes.

Visste du at ...

Det er  14 383 røysteføre i Orkland.
63 %har røysta
Av alle 9 061 røyster i Orkland var 2 538 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 9 061 røyster i Orkland var
60blanke røyster
I Orkland stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Orkland
Fylkestingsval