Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Vestnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,2 %
993 røyster
15,1 %
482 røyster
13,8 %
439 røyster
11,8 %
375 røyster
9,5 %
304 røyster
8,3 %
265 røyster
6,0 %
191 røyster
4,2 %
135 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Vestnes kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vestnes kommune vil ikke være bære­kraf­tig som egen kommune i frem­ti­den.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes som alter­na­tiv til Møre­ak­sen for kryssing av Roms­dals­fjor­den.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vestnes kommune bør ha som mål å ha lengre åpnings­ti­der i barne­ha­gene.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Vestnes kommune bør ikke opp­rett­holde barne­sko­lene i Fiksdal og Tres­fjord.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Vestnes kommune vil ikke være bære­kraf­tig som egen kommune i frem­ti­den.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes som alter­na­tiv til Møre­ak­sen for kryssing av Roms­dals­fjor­den.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Vestnes kommune bør ha som mål å ha lengre åpnings­ti­der i barne­ha­gene.

Visste du at ...

Det er  5 220 røysteføre i Vestnes.
62 %har røysta
Av alle 3 209 røyster i Vestnes var 842 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 3 209 røyster i Vestnes var
25blanke røyster
I Vestnes stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Vestnes
Fylkestingsval