Valresultat 2019

Trøndelag

Holtålen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,5 %
563 røyster
27,1 %
351 røyster
20,0 %
259 røyster
9,3 %
120 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Pensjonistpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Holtålen kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Holtålen bør fortsatt satsesnø­sku­ter­løype og vurdere å utvide.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Holtålen bør fort­sette som egen kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Opp­vekst­sen­te­ret i Halt­da­len bør bestå og ikke slås sammen med Hov skole i Ålen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Fyl­kes­vei 30 kan finan­sie­res med bom­pen­ger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Holtålen bør satse mer på hytter og fri­lufts­liv.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Holtålen bør fortsatt satsesnø­sku­ter­løype og vurdere å utvide.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Holtålen bør fort­sette som egen kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Opp­vekst­sen­te­ret i Halt­da­len bør bestå og ikke slås sammen med Hov skole i Ålen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Holtålen bør satse mer på hytter og fri­lufts­liv.

Visste du at ...

Det er  1 652 røysteføre i Holtålen.
80 %har røysta
Av alle 1 316 røyster i Holtålen var 364 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 316 røyster i Holtålen var
23blanke røyster
I Holtålen stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Holtålen
Fylkestingsval