Valresultat 2019

Innlandet

Åsnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,2 %
1464 røyster
34,1 %
1240 røyster
9,7 %
352 røyster
7,2 %
261 røyster
4,7 %
172 røyster
4,2 %
152 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Åsnes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skole­struk­tu­ren i Åsnes bør bestå som i dag de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør ansettes psy­kia­trisk helse­ar­bei­der på ung­doms­ko­len.

Visste du at ...

Det er  6 046 røysteføre i Åsnes.
62 %har røysta
Av alle 3 689 røyster i Åsnes var 1 337 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 3 689 røyster i Åsnes var
48blanke røyster
I Åsnes stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Åsnes
Fylkestingsval