Valresultat 2019

Trøndelag

Melhus
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,3 %
2481 røyster
25,6 %
2098 røyster
11,7 %
961 røyster
10,2 %
832 røyster
4,8 %
392 røyster
4,7 %
382 røyster
3,9 %
319 røyster
3,0 %
245 røyster
2,3 %
185 røyster
2,2 %
176 røyster
1,3 %
109 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 37 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Melhus kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Melhus bør slå seg sammen med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Den gjen­væ­rende dyrka­jorda i Melhus må vernes mot utbyg­ging.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Melhus kommune bør si stad­feste nei til ei utbyg­ging av vind­kraft­verk på Brung­fjel­let.

Visste du at ...

Det er  12 724 røysteføre i Melhus.
65 %har røysta
Av alle 8 249 røyster i Melhus var 2 682 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 8 249 røyster i Melhus var
69blanke røyster
I Melhus stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Melhus
Fylkestingsval