Valresultat 2019

Viken

Eidsvoll
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,1 %
2956 røyster
23,4 %
2650 røyster
16,9 %
1921 røyster
12,4 %
1407 røyster
4,9 %
559 røyster
4,5 %
508 røyster
4,2 %
476 røyster
3,3 %
372 røyster
2,2 %
252 røyster
1,8 %
205 røyster
0,3 %
34 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Pensjonistpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Eidsvoll kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Å lage én stor kommune på Øvre Romerike, kan være en god idé.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Private utbyg­gere kan bygge og eie skoler i Eidsvoll og leie dem ut til kommunen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eids­vol­lin­gene må aksep­tere høyhus på inntil 14 etasjer i Sundet.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør anlegges flere par­ke­rings­plas­ser ved jern­bane­sta­sjo­nene på Råholt og Eidsvoll.

Visste du at ...

Det er  19 510 røysteføre i Eidsvoll.
59 %har røysta
Av alle 11 452 røyster i Eidsvoll var 2 814 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 11 452 røyster i Eidsvoll var
112blanke røyster
I Eidsvoll stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Eidsvoll
Fylkestingsval