Valresultat 2019

Innlandet

Ringsaker
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

44,8 %
7252 røyster
25,2 %
4079 røyster
7,2 %
1164 røyster
4,8 %
785 røyster
4,2 %
679 røyster
3,6 %
588 røyster
3,3 %
533 røyster
2,3 %
375 røyster
1,9 %
313 røyster
1,6 %
256 røyster
1,0 %
162 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Miljøpartiet Dei Grøne var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Ringsaker kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Rings­aker må fjernes i løpet av de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vel­ferds­tje­nes­ter bør ikke pri­va­ti­se­res i Rings­aker.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Skole­struk­tu­ren i Rings­aker bør gjen­nom­gås på nytt.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Rings­aker bør slå seg sammen med Hamar til en stor­kom­mune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elever i grunn­sko­len bør få gratisskolemat.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Jordvern skal ha fortrinn i utbyg­gings­sa­ker ved bolig og nærings­byg­ging i Rings­aker.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skole­struk­tu­ren i Rings­aker bør gjen­nom­gås på nytt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Rings­aker bør slå seg sammen med Hamar til en stor­kom­mune.

Visste du at ...

Det er  27 660 røysteføre i Ringsaker.
59 %har røysta
Av alle 16 289 røyster i Ringsaker var 5 815 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 16 289 røyster i Ringsaker var
103blanke røyster
I Ringsaker stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ringsaker
Fylkestingsval