Valresultat 2019

Innlandet

Tynset
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

50,0 %
1511 røyster
19,3 %
582 røyster
7,7 %
232 røyster
6,1 %
185 røyster
5,1 %
154 røyster
4,3 %
130 røyster
3,3 %
101 røyster
2,2 %
67 røyster
1,9 %
57 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Tynset kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tronstua-tomta bør fortsatt eies av Tynset kommune og beholdes som en grønn lunge.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Enan omsorgs­bo­li­gerbestå som i dag.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør fortsatt si nei til detalj­han­del utenfor Tynset sentrum.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Alle skolene i Tynset bør beholdes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bygges et nytt svømme­bas­seng i Tynset.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Saker som avgjøres i for­mann­ska­pet bør kunne ankes til kom­mune­sty­ret for å sikre demo­kra­tisk behand­ling.

Visste du at ...

Det er  4 428 røysteføre i Tynset.
69 %har røysta
Av alle 3 031 røyster i Tynset var 810 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 3 031 røyster i Tynset var
12blanke røyster
I Tynset stilte
9lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tynset
Fylkestingsval