Valresultat 2019

Viken

Fredrikstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,3 %
13616 røyster
15,3 %
5723 røyster
12,5 %
4698 røyster
6,9 %
2599 røyster
6,6 %
2491 røyster
5,0 %
1872 røyster
4,5 %
1688 røyster
4,4 %
1661 røyster
3,5 %
1324 røyster
2,9 %
1089 røyster
1,5 %
549 røyster
0,5 %
187 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 53 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Fredrikstad kommune. Raudt har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Fred­rik­stad og Sarps­borg bør slå seg sammen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Planene om Arena Fred­rik­stad bør skrin­leg­ges.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør god­kjenne planene om et kjøpe­sen­ter på Værste-området.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne i Fred­rik­stad bør kjempe for å få dob­belt­spo­ret til jern­ba­nen utenom bysen­trum.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne bør si nei til bypakke fase 2.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Planene om å utvide farleden til Borg havn bør skrin­leg­ges.

Raudt er heilt ueinig i at:

Fred­rik­stad og Sarps­borg bør slå seg sammen.

Raudt er heilt ueinig i at:

Kommunen bør god­kjenne planene om et kjøpe­sen­ter på Værste-området.

Raudt er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne i Fred­rik­stad bør kjempe for å få dob­belt­spo­ret til jern­ba­nen utenom bysen­trum.

Raudt er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne bør si nei til bypakke fase 2.

Raudt er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

Visste du at ...

Det er  65 886 røysteføre i Fredrikstad.
58 %har røysta
Av alle 37 974 røyster i Fredrikstad var 11 917 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 37 974 røyster i Fredrikstad var
477blanke røyster
I Fredrikstad stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Fredrikstad
Fylkestingsval