Hopp til innhold

Vindkraftverk trenger ikke varsle om døde fugler – kan kastes i søpla

Fugler som dør i møte med vindturbiner kan kastes uten at det blir registrert eller meldt ifra om ved alle vindkraftverk. – Da får man ikke vite hva vindkraftverk har å si for fuglelivet, sier ørneekspert.

Havørn og vindturbin på Smøla.

HAVØRN PÅ SMØLA: Siden 2006 har det blitt registrert 108 døde havørner og tre døde kongeørner ved vindkraftanlegget på Nordmøre, ifølge NINA.

Foto: Torgeir Nygård / NINA

Ved vindkraftverket på øya Smøla på Nordmøre har det blitt funnet over 500 døde fugler under vindturbiner de siste fjorten årene, ifølge NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Siden 2019 har også fem ørner blitt funnet tilfeldig ved Fosen Vind sine vindkraftanlegg i Trøndelag. Det er Europas største vindkraftanlegg på land.

Her er det ingen organisert leting etter døde fugler. Fuglene som blir funnet ved vindkraftverket må heller ikke registreres eller leveres til forskning.

– Da får man ikke vite hva vindkraftverk har å si for fuglelivet. Det blir slått i hjel ganske mye fugler, sier seniorforsker og ørneekspert ved NINA, Torgeir Nygård.

Havørn som har fått kuttet av vingen i møte med vindturbin på Smøla

KUTTET AV VINGEN: Havørnen ble observert flyvende inn en vindturbin, og vingen ble kuttet av. Bildet er tatt i 2014 og hendelsen skjedde ved vindkraftverket på Smøla. Ørnen var fortsatt levende da bildet ble tatt.

Foto: Ulla Falkdalen

Har funnet over 100 døde ørner på Smøla

Nygård mener det burde vært krav til leting og registrering av fugl ved flere vindkraftverk i Norge.

Siden 2006 har forskere funnet flere hundre drepte ørner og ryper på Smøla. Det blir gjort søk der på grunn av et forskningsprosjekt som finansieres av vindkraftutbygger Statkraft. Forskningsprosjektet skal finne ut hva man kan gjøre for å forhindre at fugler krasjer inn i vindturbiner.

Men slik er det ikke ved andre vindkraftanlegg. Det er vanligvis NVE som setter krav til om det skal søkes etter fugl. Og det er det få steder:

Han tror de fem ørnene som ble funnet ved Fosen Vind sine vindkraftverk, er fem av mange fugler.

– Det er uten tvil at det ligger fugl i terrenget på Fosen. Det er jeg ikke i tvil om.

Han sier at hvis man skal få oversikt over hva som egentlig blir drept, bør man gjøre systematiske søk rundt turbinene i en radius på minst hundre meter eller mer.

– Og man må lete med hund som er trent på fugl, sier han.

– Målet er å få ned 50 ørneunger i løpet av de neste tre årene, sier prosjektleder Torgeir Nygård.

TIL SAMMEN OVER 500 DØDE: Seniorforsker og ørneekspert ved NINA (Norsk institutt for naturforskning), Torgeir Nygård sier 108 havørner, tre kongeørner og 200 ryper har blitt funnet ved vindkraftverket på Smøla. Det skal også ha blitt funnet svaner, grågås, kråke, trost og den rødlistede jaktfalken blant fuglene.

Foto: Privat

Anmeldte Fosen vind for å kaste rovfuglene i søpla

Etter at det ble kjent at Fosen Vind hadde levert den turbindrepte fuglen til et avfallsmottak, reagerte Norges Miljøvernforbund med å anmelde selskapet.

– Det er horribelt. Det dør så mye fugl i vindparkene at vi aner det egentlig ikke. Vi har ingen organisert leting etter dem, sier leder i Region-Midt i miljøvernforbundet, Arne Roger Hansen.

Havørner er fredet vilt, og statens eiendom ved Viltfondet. Dersom man ønsker å beholde kadaveret selv, må det søkes om. Alternativt kan det leveres til institusjoner som har rett til å ta imot slike fugler, som NINA og museer.

Havørn drept av vindturbin på Smøla.

DREPT: En havørn ble funnet drept ved vindkraftverket i 2006 på Smøla.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

DREPT: En havørn ble funnet drept ved vindkraftverket i 2006 på Smøla.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

Er ikke pliktig å melde fra – kan leveres som søppel

Fosen Vind sier de på eget initiativ har registrert de døde fuglene som finnes i deres vindparker, selv om det ikke er et krav fra NVE.

– Vi er innenfor det regelverket som gjelder for vår aktivitet, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth.

Vindkraftselskapet får støtte fra Miljødirektoratet, som sier at Fosen Vind ikke har gjort noe ulovlig.

– Det er verken plikt om å levere dem til kommunen eller varsle oss om det, sier seniorrådgiver ved viltseksjonen i Miljødirektoratet, Jo Anders Auran.

Han tror anmeldelsen fra miljøvernforbundet blir henlagt og peker på at fugl som ligger som dødt vilt er til sjenanse for folk flest. Han tror også at de døde fuglene kan lokke til seg andre arter som kan lage større problem.

– Å levere det til renovasjon synes vi er en helt grei løsning i den her sammenhengen, sier Auran.

Ørn på Smøla

MAJESTETISK: På Smøla er det mellom 40 og 50 havørnpar. Bestanden av kongeørn er 1–2 par. Siden 2006 har det blitt registrert 108 døde havørner, ifølge NINA.

Foto: Audun Lie Dahl

Mener det er en drøy tolkning av lovteksten

Nygård i NINA synes det er drøyt at miljødirektoratet definerer fredet vilt som avfall.

Han mener at påkjørt vilt er til sjenanse for folk. Ikke en ørn som ligger på en oppstillingsplass.

– Det er en litt sær tolkning som jeg føler ikke er i tråd med lovgivers hensikt, sier Nygård, og mener at lovens intensjon ikke er at død ørn skal behandles som søppel.

Auran i Miljødirektoratet sier de heller skulle ønske at noen hadde bedt dem og søkt om ivaretakelse av viltet til museum eller forskning.

– Per dags dato så har ikke vi økonomi til å støtte en type nasjonal innsamling fra alle vindkraftverk. Derfor oppgir vi de her mulighetene: hvis man ønsker å ivareta det selv, personlig, må man søke og ha en gyldig grunn for å håndtere viltet videre, sier han.