Hopp til innhold

Konflikten rundt vindkraft på Øyfjellet: – Det har toppet seg den siste måneden

Uenigheten rundt landets største vindkraftutbygging eskalerer. Sametingspresidenten er bekymret for hvordan tilliten nå er i ferd med å bryte sammen.

Utbyggingen av Øyfjellet vindpark pågår. Her fra mai 2020.

Bilder fra anleggsområdet, tatt ved månedsskiftet april-mai.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Det pågår en betent konflikt i Vefsn på Helgeland.

På den ene siden står det svenskeide selskapet Eolus Vind. På den andre reineierne i Jillien-Njaarke reinbeitedistrikt.

Kjernen er landets største vindkraftutbygging på Øyfjellet.

Problemet er at byggingen skjer i et område hvor reineiere flytter dyrene sine til og fra vinterbeite. I vår bygges en 64 kilometer lang anleggsvei opp til verket som skal bestå av 72 vindturbiner.

Både innbyggere, turlag, miljøforkjempere, politikere og reineiere har engasjert seg. Også sametingspresident Aili Keskitalo, som nå gir uttrykk for at hun er alvorlig bekymret for måten saken har utviklet seg på.

– Jeg er bekymret for hvordan tilliten fra samisk side til konsesjonssystemet, er i ferd med å bryte sammen, sier Keskitalo.

Ikke blitt enige

Det var i fjor at det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i Vefsn. Midt i flytteveiene til flere tusen rein.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo sier kalver og drektige simler forstyrres i området.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I vilkårene for konsesjonen fra 2016 står det at de må komme fram til en avtale med reindriftsnæringa. En avtale som sikrer flytting av rein til og fra vinterbeitene.

Fire år etter er en slik avtale ennå ikke på plass.

Sametingspresidenten mener myndighetene har overlatt folkeretten til utbyggeren Øyfjellet Wind.

– Når selskapet og reineierne i området ikke blir enige om hvordan de skal gå fram, sier departementet at reindrifta skal bære belastninga.

Turbulent vår

Reineier Ole-Henrik Kappfjell beskriver overfor NRK hvordan reinflyttinga i vår har vært preget av kaos og panikk.

Det har skjedd mye på relativt kort tid:

To små flokker med rein kom ikke fram under vårflyttinga nylig, og ble observert noen kilometer fra industriområdet.

Reindriftsnæringen ba utbyggeren om å stanse arbeidet for å hindre et tragisk utfall, men fikk avslag.

Samtingspresidenten sier hun forstår at utbygger synes det er belastende å stanse arbeidet.

– Men det er fortsatt drektige simler og nyfødte kalver i området som blir forstyrret i sin naturlige trekk mot vårbeite. Det er hjerteskjærende å snakke med reineierne som har vært og henta ut død kalv fra området.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Tony Christian Tiller (H), mener selskapet ville tapt millionbeløp om ikke de fikk begynne med sin virksomhet.

Han sier departementet har vært i daglig kontakt med utbygger, som kan stanse virksomheten på kort varsel.

Fant død reinkalv

Kappfjell sier det er svært viktig med ro på fjellet når drektige simler og simler med kalv ferdes mot vårbeite.

Reineierne er redde for at nyfødte kalver og simler mister hverandre.

– Da kan det gå så ille som det gikk med den lille vi så i går, sier han.

Mandag ettermiddag var nemlig Kappfjell på fjellet sammen med SNO-kontakt i Vefsn, Lars Farbu, for å se på en død reinkalv.

Død reinkalv på Øyfjellet i Vefsn.

SNO kan ikke med sikkerhet slå fast hva som tok livet av kalven som ble funnet i helga.

Foto: Ole-Henrik Kappfjell / Privat

Farbu sier til NRK at kadavret de fant var svært utspist.

– Rovdyr har vært på den, og dødsårsaken er ukjent. Det vi kan si er at det er veldig få dager siden den levde. Dette var ikke en gammel kropp.

Kappfjell vil ikke spekulere i hvorfor den døde.

Ole Henrik Kappfjell

Reineier Ole-Henrik Kappfjell.

Foto: Liv Inger Somby

– Hadde det ikke vært anleggsvirksomhet på fjellet ville kalven kanskje dødd uansett, eller så ville den overlevd.

Det som uansett er klart, er at kontakten mellom kalv og simle er alfa omega, sier han.

– Er det en ung simle som akkurat har kalvet kan hun lettere skremmes bort. Det kan være av et rovdyr, en skuterkjører eller en skigåer med hund. Skremmes hun bort, kommer hun ikke tilbake. Det er derfor vi trenger minst mulig aktivitet i området nå.

Kappfjell anslår at det er rundt 30-35 rein som fortsatt befinner seg i området.

Ønsker enighet

Vindkraftutbyggeren mener at de har strukket seg langt for å komme reineierne i møte.

Og understreker at de er innstilt på å tilpasse sin virksomhet.

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

Ørjan Rosvold i Eolus vind.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det er utfordrende når vi har så motstridene interesser. Interessemotsetningene har toppet seg den siste måneden. Vi har i mange år forsøkt å få en avtale med reindriften, sier byggprosjektleder Ørjan Rosvold i Eolus Vind.

Prosjektet har en gyldig konsesjon fra 2016. I desember 2019 godkjente NVE detalj- og MTA-planen for prosjektet, sier Rosvold, som altså representerer de som utfører jobben på vegne av utbyggerselskapet Øyfjellet Wind.

– Det ble i helga funnet en død kalv nært anleggsområdet, SNO sier det ikke er mulig å fastslå dødsårsak. Hva tenker du om funnet?

– Reinkalven ble funnet cirka tre kilometer vest for adkomstveien. Det er beklagelig at dyr dør, men det kan være mange årsaker til at det har skjedd uten at jeg skal spekulere i det.

Han ønsker at partene kan sette seg ned sammen for å komme til enighet. Men sier det er vanskelig å få til en avtale med en part som ikke ønsker at parken skal bygges.

Rosvold forteller at de nå bygger adkomstvei og høyspentlinje til Marka.

– I nær fremtid starter vi arbeidene innover i planområdet. På senhøsten vil vi kunne ha det meste av veier på plass. Da gjenstår fundamentsarbeider og kabellegging. Til neste år gjennomføres turbinmontering og anlegget skal være i drift til neste høst.

Sametingspresident Aili Keskitalo og statssekretær Tony Christian Miller (H) i debatt om Øyfjellet.

Sametingspresident Aili Keskitalo og statssekretær Tony Christian Tiller (H) i debatt om Øyfjellet.