Hopp til innhold

Ny jobb til Einar og Eirik – nesten 240 arbeider med vindkraft i Norge

ÅFJORD (NRK): Norges største vindkraftkommune gir 40 nye arbeidsplasser.

Arbeidskraft vindkraft

NYE JOBBER MED VINDKRAFT: De trives i nye jobber med fornybar energi. Einar Stedtler fra Åfjord og Eirik Smeplass fra Berkåk som har flyttet til Åfjord.

Foto: Rita Kleven

– 40 årsverk er betydelig for vår kommune. For alle distriktskommuner. Det sier ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern (Ap).

På seks fjell i kommunen blir det tilsammen 260 vindturbiner og bygginga er ferdig i løpet av året. Dette er Europas største vindkraftverk på land, som drives av Fosen vind.

Kommunen får ekstraordinære inntekter og nye jobber. Men for reindrifta har det en stor pris.

I sommer fikk reineierne på Fosen til sammen 90 millioner i erstatning i en dom fra Frostating lagmannsrett. Viktige beiteområder er tapt.

– Naturinngrepene er enorme og irreversible og kan på ingen måte veies opp mot penger i kommunekassa, sier leder i Naturvernforbundet i Åfjord, Line Harbak.

Åfjord

JOBBER I DISTRIKTET: Fra sentrum i Åfjord vises turbiner fra Storheia vindpark. Kommuner i Norge har de siste årene fått til sammen 232 nye arbeidsplasser fra vindkraftverk i drift.

Foto: Øivind Olsson

Nye jobber i distriktene

Ei kartlegging NRK har gjort viser at det er 237,5 årsverk ved 43 vindkraftverk som er i drift i Norge. Tallene har NRK fått fra vindkraftselskap, ordførere og kommuner.

I øykommunen Smøla i Møre og Romsdal er det 17 ansatte som jobber med vindkraft.

– Det er ganske betydelig for en så liten kommune med vel 2000 innbyggere, sier Andreas Rokstad, vedlikeholdssjef i Statkraft.

18 vindkraftverk er under bygging, som vil gi nye arbeidsplasser.

Etter at NRK først publiserte saken er det lagt til fem årsverk ved Lista vindkraftverk i Farsund kommune. Dette er varige arbeidsplasser i driftsfasen.

Blir aldri den samme kommunen

– Vi kommer aldri til å bli den samme kommunen. Vi har fått en vekst og utvikling som få distriktskommuner ser. Det er mange som sliter med å beholde folk og klare å overleve i flukten til byen, sier Vibeke Stjern.

Det bor 4.400 innbyggere i Åfjord etter kommunesammenslåingen med Roan. Bratte fjellsider ved kysten gjør at vindforholdene er gode.

Vindkraft gjør at Åfjord får 50 millioner kroner i eiendomsskatt hvert år.

– Vi får et handlingsrom vi ellers ikke ville fått, sier Stjern.

Naturvernforbundet er kritisk.

– Naturvernforbundet i Åfjord synes det er feigt av kommunen å trekke frem 40 nye årsverk, når det er omtrent tilsvarende mange årsverk som kan forsvinne fra den sørsamiske reindrifta på Fosen på grunn av vindkraftverkene, sier Line Harbak.

Ordfører

NY VEG OG JOBBER: Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern ved ny fylkesveg som ble bygd på rekordtid. Vindkraftutbygger Statkraft sponset vegen med 40 millioner.

Foto: Rita Kleven

Bransjen for optimistisk

Professor Øivind Anti Nilsen ved Norges Handelshøyskole mener bransjen er for optimistisk om hvor mange arbeidsplasser vindkraft vil gi.

Nilsen er i tvil om Åfjord vil få så mange som 40 årsverk fra vindkraftverkene på sikt.

– Når de seks nye kraftverkene alle ligger innenfor en og samme kommune med ikke altfor store reiseavstander, tror jeg nok 40 årsverk er overdrevet optimistisk. Det vil antakeligvis være stordriftsfordeler knyttet til drift og vedlikehold, og bemanningsbehovet per kraftverk blir da redusert, skriver han i en e-post.

Reineier

NORGES STØRSTE VINDKRAFTVERK: Storheia vindpark i Åfjord kom i drift i år og ble Norges største med sine 80 turbiner. Det gir nye jobber. Men reineier Arvid Jåma kan se ut over et område som er tapt for reindrifta.

Foto: Rita Kleven

Taperen er reindrifta

Vindkraft gir nye arbeidsplasser og inntekter i mange utkantkommuner, men utbygginga har rammet reindrifta hardt i Åfjord kommune.

– Det er forferdelig. Det er bestialske vedtak de gjorde da konsesjonen ble endelig fastsatt av olje og energidepartementet, sier Arvid Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt.

Reineieren er på Storheia i Åfjord, som har 80 turbiner. Dette har vært et viktig beiteområde for rein i flere hundre år. .

Rein

REIN PÅ STORHEIA VINDPARK: Enslig rein på Storheia. Reindrift og vindkraft kan ikke drives i samme området, slår lagmannsretten fast i ny dom.

Foto: Øivind Olsson

Området er tapt for reindrift, skriver Frostating lagmannsrett i en dom 8. juni i år:

« Lagmannsretten har lagt til grunn for sine vurderinger at både Storheia og Haraheia i praksis er gått tapt som senvinterbeiteområder for reindriften.»

Reineierne på Fosen får til sammen 89,5 millioner i erstatning. Pengene skal brukes til å fôre rein, fastslår lagmannsretten.

– Jeg synes det blir rart å fôre reinflokken i 25 år. Det blir litt rar reindrift, sier Jåma.

Ansatt vind

PÅ JOBB: Einar Stedtler på jobb i vindkraftpark. Han mener 40 nye jobber betyr mye for Åfjord.

Foto: Rita Kleven

Nye jobber

Eirik Smeplass fra Berkåk har flyttet til Åfjord på grunn av jobben han har fått på vindkraftverket.

– Jeg synes det er artig med fornybar energi. Det er grønt. Jeg synes det er kjempegreit her, sier han.

Einar Stedtler er oppvokst i Åfjord og jobber på Storheia vindpark.

25-åringen mener 40 nye arbeidsplasser er mye.

– Det er ganske stor vekst da. 40 nye personer som kommer til Åfjord. Noen med familie. Det er bare positivt etter min mening, sier Einar Stedtler, som jobber hos turbinleverandøren, Vestas.

Storheia

SEKS VINDKRAFTVERK I ÅFJORD: Fornybar kraft gir 40 nye arbeidsplasser i Åfjord kommune på kysten av Trøndelag. Fjell mot kysten gir gode vindforhold.

Foto: Øivind Olsson

Gigantisk satsing

I Åfjord kommune på Trøndelagskysten er bygginga av alle de seks vindkraftverkene ferdig i løpet av året. Eiere er Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power. Nå gjenstår det å bli ferdig med vindkraftverkene på Kvenndalsfjellet og Harbakksfjellet litt utenfor sentrum i Åfjord.

Vibeke Stjern har vært ordfører i 12 år.

– Da vi tok beslutningen i Åfjord kommune så var det et storting som sa at Norge skulle satse på utbygging av fornybar energi. Også gjennom vindkraft. Da vi tok det grepet den gangen fikk vi masse klapp på skuldra. Vi var med på å avse areal. Jeg har ikke angret meg personlig. Vi er veldig spent på den følelsen når alt er oppe og alle turbiner står der, sier hun.

NRK skrev i en tidligere utgave av saken at 240 personer jobber ved de 43 vindkraftverkene som er i drift i Norge. Dette er nå retta til 232.