Hopp til innhold

Har sprengt vekk mye fjell – skal frakte turbiner til Europas største vindkraftanlegg

I dag starter transporten av 27 turbiner opp på Kvenndalsfjellet i Åfjord i Trøndelag.

Turbiner transporteres opp til Kvenndalsfjellet i Åfjord.

FLERE STORE VINDTURBINER: Her transporteres de første turbindelene opp til Kvenndalsfjellet på Fosen. De er eskortert av politi, og tar hele veibredden.

Foto: Fosen Vind/Ole Martin Wold

– Det har vært et ganske omfattende veiarbeid for vindkraftutbygginga. Vi har sprengt bort mye fjell, men er klare, sier teamleder i veiavdelinga hos Trøndelag fylkeskommune, Olaf Rovik.

Mandag starter transporten av 27 turbiner opp til Kvenndalsfjellet. Dette er ett av seks områder Statkraft bygger for selskapet Fosen Vind.

Det går unna når fjell skal sprenges og vei skal bygges på Gartnesodden. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

OMFATTENDE VEIARBEID: Bare i denne svingen er det sprengt og tatt ut 50.000 kubikk med fjell, noe som tilsvarer det samme som Veslemannen. Denne veien tilrettelegger for turbintransporter opp til Harbaksfjellet i juni. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Når alle turbinene er på plass og i drift på de seks fjellene, vil denne utbyggingen være Europas største landbaserte vindkraftanlegg, med en total produksjon på 1057 MW.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, har tidligere uttalt at dette er den største industrisatsingen på norsk landjord i nyere tid.

– Vi hadde transporter også i fjor. Det gikk veldig fint, så vi er forberedt på ny runde nå, sier ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern (Ap).

Nye fylkesveier og 22 mil anleggsvei

Utbyggingen er den største noen gang gjort i Norge. Prislappen er 11 milliarder kroner.

I kjølvannet av beslutningen om å satse på vindkraft her, er det nå bygd 22 mil med anleggsveier i terrenget. To mil kortere enn opprinnelig planlagt.

Men det er også utbedret store deler av fylkesveiene i området.

Transport av turbinblader gjennom Åfjord sentrum

Transport av turbinblader manøvrerer seg gjennom deler av Åfjord sentrum i fjor sommer.

Foto: Fosen Vind

Det er bygd en stor bro, flere tunneler, og ikke minst er det sprengt bort flere svinger i rasfarlige områder. Dette har erstattet svært dårlige og smale veier.

– Statkraft har vært med og bidratt, og hadde det ikke vært for spleiselaget mellom fylket, kommunen, rassikringsmidler og Statkraft så hadde vi ikke fått til disse nye veiene, sier Rovik.

Nå er veistandarden kraftig forbedret, trafikksikkerheten har økt, og veiene er utvidet kraftig flere steder i bredden. Det står i kontrast til hvordan de smale kystveiene fra femti-sekstitallet så ut.

3000 transporter totalt for Fosen-utbyggingen

Ifølge Fosen Vind er det å frakte turbinene opp i alle seks vindparkene en betydelig logistikkoperasjon.

Transport av vindmølledeler opp til Roan vindpark, Fosen

Roan vindpark sommeren 2018. Her er det satt opp 71 turbiner, og anlegget er i drift sammen med Storheia og Hitra 2. Nå står Kvenndalsfjellet, Harbakksfjellet og Geitfjellet for tur.

Foto: Ingrid Lindgaard stranden

Fosen-utbyggingen består av til sammen 277 turbiner. Totalt vil dette utgjøre nesten 3000 transporter, hvorav et betydelig antall spesialtransporter med stor lengde og bredde.

Hver turbin krever 8 spesialtransporter. Den tyngste er på ca. 200 tonn, og den lengste er på over 70 meter. I tillegg kommer frakt av kraner og annet nødvendig utstyr.

Logistikken er planlagt i dialog med berørte kommuner, lokalbefolkningen, veimyndigheter og politi.

– Dette er tredje året på rad vi gjør slike transporter ut fra havna i Åfjord, og vi har opparbeidet oss en god erfaring. Transportene er såpass store at politieskorte er lovpålagt. Vi har et tett og godt samarbeid med politiet, sier kommunikasjonsansvarlig for Statkrafts utbyggingsprosjekt, Geir Fuglseth.

Lossing av turbindeler, Monstad kai, Åfjord

Lossing av turbindeler på Mostad kai i Åfjord. Turbindelene kommer fra Vestas i Danmark og blir fraktet opp til Trøndelag med båt, før de lagres på havna i Åfjord og kjøres videre opp til fjellet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Mener resultatet er som forespeilet

Åfjord kommune gjorde sitt vedtak om å si ja til vindkraftutbyggingen i 2008. Kommunens egen holdning til utbyggingsplanene hadde mye å si for at de ble noe av.

De siste årene har vindkraftdebatten økt. Dette har også Åfjord fått merke.

–Debatten og holdningen til vindkraft har endret seg voldsomt. Men vi har stått ganske stødig i utbyggingsprosjektene våre og er forberedt på utbygginga som er i gang, sier Stjern.

– Hvordan føles det når turbinene nå kommer opp?

– Vi har vært forberedt på at det blir mer debatt og mer spørsmål, og så er vi selvfølgelig spent på, når alt er oppe, hvordan det vil føles. Vi hadde en kjempelang konsesjonsprosess. For ti år siden visualiserte de hvordan dette kunne se ut. Oppi mitt hode ser det slik ut som vi ble forelagt det, sier Stjern.

Vibeke Stjern, ordfører Åfjord

Ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern (Ap), tror folk har blandede følelser når det kommer til vindkraft. Men utbyggingen er blitt slik Åfjord ble forespeilet da de sa ja til den.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Vedtakene om vindkraft i Åfjord er gjort for lenge siden. Men ordføreren tror allikevel at innbyggerne i dag sitter med blandede følelser.

– Jeg tror det er mange forskjellige følelser. Noen gleder seg over det som skjer ut fra et miljøperspektiv, noen gleder seg voldsomt over de lokale verdiskapningene dette har ført til, og noen kjenner på en enorm sorg fordi det fjellet for eksempel som har vært deres nærmeste ikke ser ut slik det gjorde, og noen føler på at det er rasert. Det er like mange meninger som det er mennesker tror jeg, sier Stjern.

Hele utbyggingen på Fosen skal stå ferdig i løpet av året.

Per 21. april 2020 er det totalt 833 vindturbiner i Norge fordelt på 42 vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har registrert 268 vindkraftsøknader.

Utbygging av Roan vindpark

Utbygging av Roan vindpark, august 2018.

Foto: Vestas