NRK Møre og Romsdal - Lokale nyheter, TV og radio

Siste nytt

 • Underskriftsaksjon i Kristiansund

  Ei aksjonsgruppe leverte i dag over 1500 underskrifter med krav om at bystyret i Kristiansund engasjerer seg i sjukehussaka.

  Innbyggarinitiativet - sjukehusaksjonen krev at folkevald styring av sjukehusa blir gjeninnført og at foretaksmodellen blir avvikla.

  Aksjonistane krev også at Kristiansund kommune gjev pengar til lokale aksjonar og at kommunen sluttar seg til landsdekkande aksjonar for bevaring av lokalsjukehusa.

 • Armband søkjer eigar

  Politiet har sendt ut følgjande melding:

  Hittegods i Ålesund har for ei tid tilbake fått inn eit armband som må vere eit kjært minne for noko etter foreldra. Det ser vi ut frå bodskapen i teksta på innsida. Det er ikkje sikkert, men truleg høyrer det til ein stad her på Sunnmøre eller i Romsdalen.

  Den som trur dei kjenner att smykket ber vi om å ta kontakt med hittegods i Ålesund. Fortel kva som står på innsida av det.

  Armbandet
  Foto: Politiet
 • – Ålesund bør ha politimesteren

  Sunnmøre regionråd meiner at hovudkontoret til det nye Møre og Romsdal politidistrikt må ligge i Ålesund.

  – Ålesund politistasjon er den største i fylket og Ålesund er ein nesten dobbelt så stor by som Molde og Kristiansund, heiter det i eit brev regionrådet har sendt til Politidirektoratet.

  Regionrådet grunngjev utspelet i 6 punkt i brevet.

Video

Nyhamna brakkehotell med 1584 senger.
Created by InfoDispatcher
Dei som arbeider under vatn er på jakt etter nye oppdrag. 
I Kristiansund har eit lite firma fått ein jobb av det meir eksotiske slaget. No går turen til Sicilia.

Våre utvalde