Hopp til innhold

Trønderske kommuner med felles uttalelse – krever at vindkraftverk skal bygges på Frøya

Politikerne på Frøya har snudd og sier nei til utbygging av vindkraft. Nå kommer 23 eierkommuner i Trønderenergi på banen og krever at arbeidet gjennomføres som planlagt.

Politiet møter aksjonistene på Frøya

MOTSTAND: Aksjonister har demonstrert både på Frøya i Trøndelag og utenfor Stortinget mot at det bygges 14 vindturbiner på øya.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er ikke greit at anleggsarbeidet stanses, sier styreleder i Trønderenergi, Per Kristian Skjærvik, til NRK.

Aksjonister fra «Nei til vindkraft på Frøya» har klart å forhindre arbeidet med et vindkraftverk siden 1. april og politikerne har vedtatt å stanse utbygginga.

Står bak krav om oppstart

Torsdag ettermiddag sendte Trønderenergi ut en felles uttalelse fra styreleder og eierne.

«Lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt. Det gjelder for alle de tre prosjektene Frøya, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet som Trønderenergi nå skal bygge ut.»

Kraftselskapet Trønderenergi er eid av 24 trønderske kommuner, og styreleder Per Kristian Skjærvik har den siste tida hatt kontakt med samtlige av kommunene.

– Det betyr masse at eierne står bak denne uttalelsen, sier styrelederen.

Alle eierkommunene, bortsett fra Frøya kommune, har stilt seg bak uttalelsen.

– Frøya kommunestyre har aldri sagt nei til Frøya vindpark. Vi har sagt at dispensasjonen har gått ut og at arbeidet ikke har vært igangsatt innen fristen, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo (Ap) til NRK.

Per Kristian Skjærvik

HAR RINGT RUNDT TIL ALLE: Styreleder i Trønderenergi, Per Kristian Skjærvik, har ringt rundt til de 24 kommunene som eier kraftselskapet. 23 av de 24 kommunene ber om at arbeidet med et vindkraftverk kommer i gang.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Mener Trønderenergi har informert for dårlig

Leder av «Nei til Vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, skriver i ei pressemelding torsdag kveld at uttalelsen fra styreleder i Trønderenergi er uhørt. Han skriver at kraftselskapet ikke har maktet å starte opp arbeidet med vindkraftverket før dispensasjonstida på tre år var gått ut.

–Trønderenergi kunne søkt om forlenget dispensasjon når som helst, påpeker Grønskag.

I pressemeldinga skriver «Nei til vindkraft Frøya» at mange premisser ble endret av Trønderenergi etter 2012.

– Vi visste hva vi fikk. Etter 2012 har mange premisser blitt endret, og det mest dramatiske inngrepet er en økning av turbinhøyder til 180 meter. Trønderenergi har sviktet sin informasjonsplikt, sier Grønskag.

Gigantiske vindmøller på Frøya

– Det høyeste punktet på Frøya er 76 meter og da blir 14 vindmøller som alle blir 180 meter høye, ganske formidabelt, uttalte leder Hans Anton Grønskag i «Nei til vindkraft på Frøya» tidligere til NRK.

Foto: Grafikk / NRK

På statsrådens bord

Både fylkesmannen og Olje- og energidepartementet behandler en klage fra Trønderenergi.

En avgjørelse fra fylkesmannen er ventet en av de første dagene.

Kraftselskapet har også bedt departementet om å lage en statlig plan og gripe inn for at arbeidet kan komme i gang. Olje- og energiminister, Kjell Børge Freiberg, bekrefter at saken nå ligger på hans bord.

– Vi har ikke trukket noen konklusjon, sier Freiberg til NRK.

Generalforsamling i neste uke

Skjærvik sier at kommunene som eier Trønderenergi har stått bak vindkraftsatsingen siden 2010. Eierne har også redusert sitt utbytte for å få på plass en satsing på vind.

– Jeg har snakket med ordførerne om denne saken i flere runder, og det har vokst seg frem en erkjennelse av at vi bør komme med en uttalelse om hvor eierskapet står. Siden det er eiermøte og generalforsamling i neste uke, er det greit at det er kjent i forkant av det, sier Skjærvik.

Nasjonale føringer bak vindkraft

Han sier at utbygging av mer fornybar energi i Norge er et resultat av nasjonale politiske føringer fra skiftende regjeringer de siste ti årene.

De neste årene skal det bygges over 30 vindkraftverk i Norge.

– Trønderenergi sin oppgave er å skape energi for generasjoner. Det handler om å få maksimalt ut av vannkrafta, jobbe frem nye energiløsninger og bygge ut konsesjonsgitt vindkraft, sier Skjærvik.

Vindkraftverk som bygges innen 2021