Hopp til innhold

Advarer mot stans i vindkraftutbygging i Norge

Uten vindkraft vil det bli et underskudd av kraft og høyere strømpris, mener bransjen. Men Norge trenger ikke mer vindkraft, sier organisasjonen Motvind.

VINDKRAFT-ROAN-DRONE-250519S-TL

MENER UTBYGGING FØRER TIL BILLIGERE STRØM: Flere i kraftbransjen mener utbygginga av vindkraft må fortsette. Dette bildet er fra Norges største vindkraftverk som ligger i Roan i Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Motstanden mot vindkraft har vokst mange steder i Norge og flere steder har aksjonister prøvd å stanse arbeidet.

Alle konsesjonssøknader som ligger til behandling hos NVE er nå satt på vent. Årsaken er at regjeringa vurderer å endre konsesjonssystemet.

Men uten vindkraft er Norge avhengig av strømimport, mener redaktør av energibransjens egen nettavis, enerWE, Anders Lie Brenna.

– Hvis vi stopper alle vindkraftutbygginger og alt som skal bygges ut av vindkraft så vil vi slite med å få nok strøm i Norge. Da vil vi gå fra å være en energinasjon som har overskudd av strøm til å få et underskudd, sier Brenna til NRK.

Portrettbilde av Stig Tore Laugen

HINDRER UNDERSKUDD PÅ KRAFT: Konserndirektør for kommunikasjon i kraftselskapet Trønderenergi, Stig Tore Laugen, sier at vindkraft endelig betyr at Midt-Norge kan få overskudd på kraft. Det sikrer stabile strømpriser.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Advarer mot stans

Kraftselskapet Trønderenergi, som bygger vindkraftverk fire steder i Trøndelag, advarer mot at utbygging av vindkraft stanser.

– Hvis det blir restriksjoner kan det bli færre utbygginger. Det kan stoppe opp om det er politisk vilje for det. En slik situasjon der man ikke får bygget ut det som er på gang, kan bety en mer anstrengt kraftsituasjon, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.

Han forteller at de fortsetter utbygging som planlagt av vindkraft på Frøya, Hundhammerfjellet, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet i Trøndelag.

– Vindkraften betyr at Midt-Norge er i ferd med å bli selvforsynt med strøm. Det har vært underskudd i flere år, sier Laugen.

Norge skal elektrifiseres

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge ville hatt et kraftunderskudd i seks av ni måneder i år om det ikke hadde vært for vindkraften.

– Men både Statnett og Statkraft sa i mai i år at Norge har mer enn nok strøm med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon?

– Jeg er ikke uenig i det. Vi har mer enn nok strøm i dag. Men vi skal jo elektrifisere veldig mye. Da nytter det ikke å si at vi har nok strøm i dag. Vi ser stadig vekk tendenser til at vi er i ferd med å komme i minus, mener Brenna.

Vindkraftverk som bygges innen 2021

Mener vi bør effektivisere strømforbruket

Generalsekretær i Motvind, Rune Haaland, sier han har ventet på at bransjen skal komme med argumentet om fremtidig kraftkrise.

– Jeg er ikke forbauset over at de kommer med kraftkrise-spøkelset. Det har jeg ventet på.

Han sier at Norge ikke trenger mer vindkraft.

– Vi har et vell av ulike muligheter til å skaffe mer strøm. Det trenger vi i dette landet når vi skal elektrifisere. Men det som virkelig vokser nå er solenergi. I tillegg har vi et formidabelt potensial til å effektivisere strømbruk, sier Haaland.

Peker på billigere strøm

Redaktør i enerWe mener utbygginga av vindkraft sikrer billigere strømpris.

– Hvis vindkraftmotstanderne vinner fram med sitt nei til all vindkraft på land, så blir det dyrt for strømkundene, sier Brenna og fortsetter:

– Vindkraft til havs er langt dyrere. Hvis det er greit å tredoble strømregninga kan vi bygge vindkraftverk til havs, sier Brenna.

Generalsekretæren i Motvind, Rune Haaland, er svært uenig i dette argumentet.

– Vindkraft gir ikke billigere strøm for forbrukerne. Tvert imot. Vi betaler for de grønne sertifikatene. Det fører til at strømmen reelt sett blir dyrere. Dette er et tulleargument. Og jo mer vi bygger vindkraft jo mer sårbar blir man til svingende kraftpriser, sier Haaland.

– Trøndelag vil rammes

Redaktør Brenna peker på at Trøndelag er avhengig av den vindkraften som nå bygges ut.

– Spesielt Trøndelag vil rammes om vindkraftutbygging stanser opp. Årsaken er at Midt-Norge i enkelte år ikke har nok strøm selv. Strømnettet er ikke kraftig nok til å sende strømmen fra Vestlandet til Trøndelag. Det kan overføres en del strøm, men ikke alt, sier Brenna.

Kraftselskapet Trønderenergi har foreløpig ikke sendt nye søknader om å få bygge mer vindkraft.

– Vi ser på mulighetene fremover. Da må vi være sikker på at sentrale og lokale myndigheter ønsker dette. Vi ønsker ikke å bygge vindkraft der det er stor motstand, sier Laugen i Trønderenergi.

Satt på vent flere steder

Flere steder er utbygging av vindkraft på land i Norge satt på vent. Dette gjelder åtte vindkraftanlegg som har fått endelig godkjenning fra NVE.

Onsdag sendte NVE brev til selskapene om at det ikke blir gitt forlengelse på den fristen som er satt for å komme i gang. Driften må være startet innen 31. desember 2021 om de skal ta del i støtteordningen med elsertifikat.

Det er gitt vel 90 konsesjoner til vindkraftanlegg på til sammen 22 TWh på land i Norge. Nå er 6,7 TWh satt i drift, mens 7,3 TWh vindkraft er under bygging.

Utbyggingen av vindmølleparker skaper store konflikter over hele landet. I Trøndelagsbygda Flatanger har lokale aksjonister hindret anleggsarbeidet. Politiet har kjørt sambygdinger på glattceclle. Utbyggerne som trodde de var miljøvennlige har blitt miljøfiende nummer 1.

Utbyggingen av vindkraftverk skaper store konflikter over hele landet. I Trøndelagsbygda Flatanger har lokale aksjonister hindret anleggsarbeidet. Politiet har kjørt sambygdinger på glattcelle. Utbyggerne som trodde de var miljøvennlige har blitt miljøfiende nummer 1.