Lokalbefolkninga stoppa ferje for å hindre vindkraftutbyggarar

Vindkraftmotstandarar blokkerte ferjekaia på Haramsøya for trailertrafikk som skal frakte utstyr til omstridd vindkraftanlegg. Lastebilane måtte dra tilbake til fastlandet, og der blir dei i dag.