Hopp til innhold

Vindkraftmotstanderne i Tysvær provosert av regjeringen

Olje- og energidepartementet lover å lytte mer til lokale ønsker i vindkraftsaker framover, men i Tysvær føler motstanderne seg lurt, og kampen fortsetter.

Hildegunn Flengstad leder aksjonen mot Tysvær vindkraftverk.

GIR IKKE OPP: Hildegunn Flengstad leder aksjonene mot Tysvær vindkraftverk, og har oppretta camp i Hervik. Aksjonsgruppa har over 2.300 medlemmer på Facebook.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi vil holde på lenge, og vi vil bli flere. Dette er lureri på høyt plan, sier Hildegunn Flengstad, leder for aksjonsgruppa Nei til vindkraft i Tysvær.

Denne uka ble rigget i stand en aksjonscamp i Hervik. Aksjonistene sier de ikke fjerner seg før utbyggingen er ferdig.

Det omstridte vindkraftanlegget i Tysvær består av 11 vindturbiner.

Så sent som sist uke ble klagene fra kommune, organisasjoner og privatpersoner avvist av Olje- og energidepartementet (OED).

Derfor ble også ordfører Sigmund Lier (Ap) provosert da han hørte statssekretær Tony Christian Tiller (H) i OED på NRK radio torsdag.

Der sa Tiller at regjeringen framover skal lytte mer til de som blir berørt av vindkraftutbygginger.

– Jeg tror ikke på de. Vi har ikke blitt hørt, men snarere overkjørt og ignorert.

Sigmund Lier

OVERKJØRT: Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier (Ap) er skuffet over at regjeringen ikke gikk i dialog med lokalmiljøet, før de avslo klagene mot Tysvær Vindpark.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Vil gjenreise tilliten

Behandlingen av nye vindkraftutbygginger er utsatt i ubestemt tid, etter at regjeringen i fjor høst skrotet NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft

Departementet utarbeider nå et nytt system for konsesjonsbehandling, som skal være klart før sommeren.

– Vindkraftsakene må forankres bedre lokalt. Akkurat hvordan det skal gjøres, er for tidlig å si, men det blir et viktig tema i den kommende Stortingsmeldingen.

Det sier statssekretær Tony Christian Tiller i Olje- og energidepartementet.

Statsekretær Tony Tiller (H) i Olje– og energidepartementet

VIL LYTTE: Statssekretær Tony Christian Tiller i Olje- og energidepartementet sier lokale interesser må bli bedre hørt i vindkraftsaker.

Foto: Høyre

– Det fungerte dårlig med en overordnet nasjonal ramme. Vi kommer til å legge stor vekt på bedre lokal medvirkning. Det er viktig at det ligger et lokalt og regionalt ønske til grunn for å få til nye utbygginger.

Tiller vil likevel ikke si noe om det kan bli lokal vetorett eller freding av områder mot utbygging i den meldingen.

Bakgrunnen er at flere kommuner har snudd når de ser hva vindkraftanleggene faktisk innebærer av naturinngrep og støy.

Utbyggingene har skapt sterke fronter, med nye protestorganisasjoner og demonstrasjoner, som i Tysvær.

Tiller understreker at de omtalte klagene på vindkraftanlegget i Tysvær er behandlet ut ifra det regelverket som gjelder nå.

– Utfall bestemt på forhånd

Klagene fra Tysvær som ble avvist sist uke gjaldt blant annet NVEs skjønnsutøvelse og påstått manglende utredninger av visuelle virkninger, støy, naturmangfold, kulturminner og vannforekomster.

Ifølge Lier var kommunen lovet et møte med olje- og energiminister Tina Bru (H) før klagene skulle ferdigbehandles. Men invitasjonen kom aldri.

Han sier at 34 grunneiere får problemer med skyggekast fra anlegget.

– Jeg registrerer at alle innspill fra lokalt og regionalt hold blir ignorert og satt helt til side. Utfallet ser ut til å være bestemt på forhånd, uansett hva lokale myndigheter mener.

Hva må til?

– De må legge til rette for at man skal møtes og lytte. Det må ikke være slik at planer endres underveis. Det lokale myndigheter mener skal bety noe.

Tiller sier at han har beklaget overfor ordføreren på vegne av departementet. Rutinesvikt førte til at det aldri ble tatt initiativ til et slikt møte.

Ruster seg til lang kamp

Aksjonistene i Hervik i Tysvær inviterte selv politiet denne uka, for å sørge for at demonstrasjonene er lovlige og tar hensyn til korona-restriksjonene.

– Vi vil stoppe dette. Noen må snakke for naturen og dyrelivet. Flere bygder blir berørt. 54 hus er i støysonen, sier Flengstad.

Foreløpig er de ikke så mange, men ifølge Flengstad kommer både kampanjeleder og generalsekretær i Motvind Norge til Tysvær mandag.

– Vi blir nok 25–30 aksjonister her. Og vi skal ikke bryte noen smittevernregler.

Aksjonsgruppa har søkt om å få beholde campen ut 2021.

Camp i Hervik i Tysvær der aksjonister protesterer mot vindkraftutbygging.

AKSJONSCAMP: Aksjonister i Tysvær holder to meter avstand mellom hverandre for å overholde korona-restriksjonene.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Vil spille på lag

Vindkraftanlegg har ført til protester også mange andre steder i landet.

Et av selskapene som har fått mye kritikk er Norsk Vind. Selskapet står bak en rekke gjennomførte og planlagte utbygginger i Norge, blant annet på Høg-Jæren.

Daglig leder Per Ove Skorpen hilser velkommen et nytt system for hvordan vindkraftanlegg skal godkjennes.

Han viser til at vindkraftprosjektene får konsesjon for 25 år, og at de påvirker omgivelsene i stor grad.

– Ingen av oss på utviklersida ønsker å lage vanskelige hverdager for folk som bor nærmest.

Klimaklokka

NORSK VIND: Daglig leder i selskapet Norsk Vind Energi, Per Ove Skorpen, støtter utviklingen av en ny konsesjonspraksis.

Foto: Anders Haualand / NRK

– Ingen områder er freda

Hvor mange utbygginger som kommer framover, vil Tiller ikke si noe om nå.

– Ingen områder er freda, men det blir ikke like omfattende som vi har sett de siste årene.

Statssekretæren viser til at Norge trenger mer elektrisk kraft for å klare klimautfordringene og den storstilte elektrifiseringen av samfunnet.

Flere nyheter fra Rogaland