Hopp til innhold

Henter inn anbud på 40 nye vindmøller

Sarepta Energi jobber med å få inn en medeier i det som kan bli en av Norges største vindmølleparker.

Ytre Vikna vindmøllepark.

Ytre Vikna vindmøllepark har 17 vindmøller. Nå kan det bli en storstilt vindmølleutbygging om eierne sier ja til andre byggetrinn.

Foto: Knut Reitan

Vindkraftselskapet er i ferd med å innhente anbud på vindturbiner og byggeabeid.

– Før sommeren blir det besluttet om det skal settes opp 40 nye vindmøller i Vikna, sier styreleder Anne Strømmen Lycke i Sarepta Energi.

De første vindmøllene ble satt opp i Ytre Vikna vindmøllepark i oktober i 2012.

Medeier

Sarepta Energi eies av kraftselskapene NTE og Trønderenergi.

– Vi har til vurdering om vi skal få en medeier som kan bli med på byggetrinn to av vindmølleparken, sier Strømmen Lycke.

Hun forteller at de allerede har flere interessenter som kan bli medeier i et av landets største vindmølleparker.

60 vindmøller

Planen er at Ytre Vikna vindmøllepark skal få tilsammen nesten 60 vindmøller.

– Tidligere anslag viser at byggetrinn to vil koste mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner. Dette er usikre anslag, og vi jobber nå med å lyse ut anbud og hente inn priser, sier styreleder i Sarepta Energi, Anne Strømmen Lycke.

I det første hele driftsåret i 2013 ble det produsert vindkraft for 103 GWh på Ytre Vikna vindmøllepark, skriver Namdalsavisa. I følge avisa ble verdien av krafta på 35 millioner kroner.

– Det blåste litt mindre enn et normalår, sier Strømmen Lycke til NRK.

Kraftprisen er på 25-30 øre pr. kilowatt time.

Vindmøllene ruver i landskapet.

Vindmølle på Ytre Vikna vindmøllepark.

Foto: Knut Reitan

Avhengig av subsidier

– Ennå er vindkraftbransjen avhengig av grønne sertifikater for å gå med lønnsomhet. Men bransjen jobber for at vi skal bli uavhengig av subsidier etter 2020. Både i Vikna og Fosen er forutsetningene gode, og det blåser friskt, sier hun.

Prisen på vindturbiner utgjør 60-70 prosent av kostnadene med vindkraftutbygging i dag.

– Vi er avhengig av at prisen på turbiner går ned. Og prisen har vært på vei ned de tre -fire siste årene. Dette er en trend vi håper blir forsterket, sier styrelederen i vindkraftselskapet.

Henter inn anbud

De største leverandørene av vindturbiner i dag er Siemens og Vestas i Danmark, GE i USA og Enercon fra Tyskland.

– Investeringsbeslutningen tas av eierne før sommeren. Vi har god tro på lønnsomhet. Nå gjenstår det bare å bli ferdig med anbudene og hente inn priser og kostnader med ei ny utbygging, sier styreleder i Sarepta Energi, Anne Strømmen Lycke.

Ytre Vikna vindmøllepark har konsesjon til å produsere 175 megawatt vindkraft.

Åpnes offisielt i dag