Hopp til innhold

Storm om Europas beste vindkraftområde

Til tross for at Finnmark har de beste områdene for vindkraft i Europa, kan utbygginger bli stansa av stor lokal motstand.

Vindkraft

Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune i Finnmark har 16 vindturbiner og gir en årlig kraftproduksjon på ca. 120 GWh. Nå vil regjeringen ha mer vindkraft i Vest-Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forslaget for nasjonal ramme for vindkraft er nå ute på høring. I den forbindelse har statssekretær i Olje- og energidepartementet, Liv Lønnum, vært i Hammerfest for å fortelle om regjeringens planer.

– Vi i regjering mener at det er mulig å finne områder i nord hvor det også er mulig å ha vindkraftprosjekter, sier Lønnum

Et område i Vest-Finnmark som strekker seg over fem kommuner, er som eneste område i hele Nord-Norge pekt ut av NVE til utbygging av nye vindkraftanlegg.

Dette er et område som ifølge NVE sine egne rapporter er blant de aller best egnede for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Liv Lønnum

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Liv Lønnum, tror det er mulig å finne kompromiss for de konfliktfylte områdene i Finnmark der de nå planlegger å bygge nye vindkraftanlegg.

Foto: Regjeringen.no

Sterk lokal motstand

Men selv om det grønne skiftet gjør vindkraft mer aktuelt, står likevel konfliktene i kø.

Reindrifta er blant dem som signaliserer kraftig motstand mot forslaget. Vindkraft er arealkrevende, og kommer dermed i konflikt med den enda mer arealkrevende reindrifta.

Også naturvernere er kritiske til å bygge nye vindkraftanlegg i Finnmark.

– Arealinngrepet er vel den største trusselen mot naturmangfold, sammen med klimatrusselen, sier leder for Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Wasskog.

Leif Gøran Wasskog

Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Wasskog, mener regjeringen heller bør effektivisere dagens vannkraft, før de bygger nye vindkraftanlegg.

Foto: Venstre

Tror på kompromiss

Naturvernforbundet mener hensynet til å bevare naturen må komme foran nye vindmøller.

– Vi må verne om den uberørte naturen som vi har i Norge, for det er ikke så mye uberørt natur igjen, sier Wasskog.

Regjeringen hevder likevel at det er fullt mulig å inngå et kompromiss.

Det er klart at der må vi gjøre en nøye vurdering for de enkelte prosjektene og se på om fordelene er større enn ulempene, sier statssekretær Lønnum.

Hun mener områdene Nord-Norge må vurderes for miljøvennlig kraftproduksjon.

Foreslått område for ny vindkraft i Finnmark

Lønnsomt vindkraftområde

I Finnmark ligger store områder som regnes for å være de mest lønnsomme i Norge til vindkraftproduksjon.

– Norge har noen av de beste vindressursene i Europa, og Finnmark har blant de beste vindressursene i Norge. Det er høy gjennomsnittlig vind hele året og gode områder å ta av, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft, Egon Leonhardsen.

Derfor regnes flere områder i fylket for å ha lavest produksjonskostnad i forhold til hvor mye energi som produseres.

– Finnmark har noen av de beste vindressursene i landet. Da er det veldig greit å kunne utnytte de til det beste for både Norge og klimaet for øvrig, sier Leonharden.

Egnethet og lønnsomhet for vindkraft i Norge

Kartet viser hvor i Norge det er mest lønnsomt å produsere vindkraft. Jo grønnere et område er, desto mer lønnsomt er det.

Foto: Kartverket

Vannkraft før vindkraft

Naturvernforbundet mener regjeringen først bør se på hvordan man kan effektivisere dagens vannkraftproduksjon, før de bygger nye vindmøller.

– Det er jo vannkraft som vi i stor grad har bidratt med i Finnmark. Nok er det ikke i dag, men man må jo da først se på om man kan effektivisere den vannkraften som man har i dag, sier Wasskog.

Men det ene utelukker ikke det andre, mener Leonhardsen i Finnmark Kraft.

– Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg tror nok å utnytte reserveressursene som er i eksisterende vannkraft er nyttig, men det vil også være nyttig å kombinere dette med ny produksjon som vindkraft.

Han mener en slik kombinasjon vil være hensiktsmessig i forbindelse med den forbruksøkningen av energi, og omleggingen fra fossil til mer fornybar energi.