Hopp til innhold

Verdi av vindkraftverk på Fosen nedskrevet med 1,3 milliarder

Lave kraftpriser gjør at Statkraft har skrevet ned verdien på Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Roan vindpark

STOR UTBYGGING: I fjor åpnet dette vindkraftanlegget til Fosen vind på Roan.

Foto: Fosen Vind

Statkraft taper store beløp i de seks store vindkraftverkene på Fosen Vind i Trøndelag som er ferdig utbygd i løpet av året. Årsaken er lave kraftpriser.

Verdien av vindkraftverket Fosen Vind er derfor skrevet ned med 1,3 milliarder kroner, skriver E24.

Statkraft har også skrevet ned verdien på vindkraftanlegget i Norrland i Sverige. Det har medført nedskrivning av eiendeler i vindkraft i Norge og Sverige på tilsammen 2,6 milliarder kroner, melder Statkraft.

Selskapet la torsdag fram resultatet for første kvartal.

– Nedskrivningen er en ren engangseffekt. Det er en følge av et veldig mye lavere prisbilde på kraft de nærmeste årene enn vi hadde for bare tre måneder siden, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til NRK.

Forventningene til fremtidige kraftpriser har blitt nedjustert. Statkraft skriver i kvartalsrapporten at nedskrivningene innen vindkraft kan endres hvis utsiktene for kraftprisen bedrer seg.

Underskudd

Statkraft fikk et underskudd på 1,9 milliarder kroner i første kvartal i år, en nedgang på 6,7 milliarder sammenlignet med samme periode ifjor.

– I første kvartal har vi hatt et resultat vi er veldig godt fornøyd med på drift. Så har vi negative effekter fra nedskrivninger som skyldes lave kraftpriser og valutaeffekter av norsk krone. Så det er et blandet bilde, sier Rynning-Tønnesen til NRK.

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at Statkraft har opprettholdt sikker og stabil drift under Covid-19 pandemien. Et stort hydrologisk overskudd i Norden og fall i etterspørselen etter energi har gitt lave kraftpriser.

– Våre markedsaktiviteter fortsetter å levere sterke resultater og underliggende driftsresultat er samlet sett tilfredsstillende sett i lys av de lave nordiske kraftprisene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i kvartalsrapporten.

Christian Rynning-Tønnesen

FORVENTER LAVERE KRAFTPRIS: Konserndirektør i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, sier de bare for tre måneder siden forventet langt høyere kraftpriser enn det som er tilfelle nå.

Foto: Audun Braastad

Vil merke prisfall

Også TrønderEnergi vil merke prisfall på kraft.

– Vi har en mindre eierandel i Fosen Vind (nær åtte prosent), og vil også merke det på inntektene fra Fosen Vind om prisene blir lave over tid. Men vil påvirkes i langt mindre grad enn Statkraft som eier 52 prosent. Vi rapporterer ikke kvartalstall, men vil gjøre konkrete verdivurderinger for vår eierandel i Fosen Vind i forbindelse med fremlegging av halvårsresultatet i august, sier konserndirektør Stig Tore Laugen i TrønderEnergi til NRK.

TrønderEnergi eier i tillegg vindkraftanlegg på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet. De vil ikke berøres av lavere kraftpriser.

– Vi har sikret prisen i ti år fremover. Ingen av disse berøres av de lave kraftprisene, og forventninger om lave kraftpriser fremover, som har fått Statkraft til å skrive ned verdiene i Fosen Vind, skriver Laugen i en epost til NRK.

Fosen Vind snart ferdig utbygd

Arbeidet med å bygge de seks store vindkraftanleggene til Fosen Vind har pågått siden 2016 og avsluttes i år.

I slutten av april startet arbeidet med å transportere 27 turbiner opp på Kvenndalsfjellet i Åfjord i Trøndelag.

Dette er ett av seks områder Statkraft bygger for selskapet Fosen Vind.

Fosen-utbyggingen består av til sammen 277 turbiner. Statkraft har den største eierandelen med 52,1 prosent. Det eies også av TrønderEnergi (7,9 prosent) og Nordic Wind Power (40 prosent).

Transport av vindmølledeler opp til Roan vindpark, Fosen

ARBEID PÅGÅR: Alle de seks vindkraftverkene til Fosen Vind er snart ferdig utbygd. Her fraktes turbiner opp til Kvenndalsfjellet i Åfjord.

Foto: Ingrid Lindgaard stranden